MOBER of Mobiliteitstoets of...?

ProjectenBij bouwprojecten is een mobilitetsstudie vaak noodzakelijk of verplicht. De mobiliteitsstudie brengt de impact van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving in kaart. Het gaat daarbij om nieuwe vestigingen van bedrijven, kantoren, maar ook om nieuwe woongebieden. Voor grotere projecten gebeurt dat in de vorm van een MER (milieu-effectenrapport) of een MOBER (mobiliteitseffectenrapport), maar ook voor kleinere ontwikkelingen is een toetsing van de mobiliteitseffecten (mobiliteitstoets) vaak aangewezen. De spelregels liggen vast. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje.
25-Oct-2022

Kansen voor duurzame mobiliteit in uw bedrijf

Tijdens de lockdown werd er meer dan ooit gefietst, gewandeld en getelewerkt. Het totale aantal verplaatsingen verminderde aanzienlijk en het aandeel duurzame verplaatsingen steeg. Heel wat mensen fietsten zich een weg "uit hun kot" tussen het telewerken en pre-teachen door. Die positieve aandacht voor duurzame mobiliteit biedt kansen om de bedrijfsmobiliteit onder de loep te nemen en ook het verplaatsingsgedrag in het kader van woon- werkverkeer of dienstverplaatsingen op een andere manier in te vullen.
03-Jul-2020

Mobiliteitsstudies bij bouwprojecten

ArtikelsEen nieuwe supermarkt, een nieuw bedrijfsgebouw of een nieuw hotel,… het zijn maar enkele voorbeelden van bouwprojecten met een mogelijke impact op het verkeer en de mobiliteit eromheen. Nieuwe ontwikkelingen brengen vaak ook nieuwe verkeersstromen op gang. Daarom wordt voor een aantal projecten een MOBER (MOBiliteitsplan EffectenRapport) of een mobiliteitstoets gevraagd. Scelta Mobility werkt vaak mee aan zeer diverse mobiliteitsstudies, van woonwijken tot bedrijven of hotels.
08-Feb-2017

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.