Telewerk, wandelen en fietsen komen als winnaar uit de lockdown. We hebben met zijn allen nooit zo vaak online vergaderd, gewandeld en gefietst als tijdens de corona lockdown.  Fietsen en wandelen werden het symbool van herwonnen vrijheid, de kans om uit uw ‘kot’ te komen. 

Een duurzaam mobiliteitsbeleid

Dit momentum biedt kansen voor uw duurzaam mobiliteitsbeleid met fiets, openbaar vervoer, carpool of eigen wagen waar nodig. Scelta Mobility bezorgt u advies op maat. Er wordt rekening gehouden met ligging, woon-werkafstanden, bedrijfscultuur en potentieel aan duurzaam transport en specifieke wensen van de opdrachtgever.

Verandering biedt kansen

De opening van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van uw activiteiten of een verhuizing bieden kansen om het mobiliteitsgedrag van uw werknemers aan te pakken. De kiem daarvan ligt al in een goede locatiekeuze of de infrastructuur die de werkgever ter beschikking stelt. In een mobiliteitstoets of MOBER voor een nieuwe ontwikkeling wordt de aanzet gegeven voor een duurzame bedrijfsmobiliteit. 

De verdere uitwerking van een maatregelenpakket op maat kan gebundeld worden in een bedrijfsvervoerplan. Verkeersmaatregelen zoals veilige loop- en fietsroutes op het bedrijfsterrein, bewegwijzering of een slimme voorrangsregeling, kunnen zorgen voor een hoger aandeel aan duurzame verplaatsingen. Het huidige en gewenste verplaatsingsgedrag van de werknemers worden steeds meegenomen en afgetoetst. Werknemers kunnen verleid worden om de juiste keuzes te maken voor hun verplaatsingen. Woon- werkverplaatsingen vormen hier een belangrijk onderdeel van, maar ook dienstverplaatsingen nemen we onder de loep. Een efficiënte organisatie van de dienstverplaatsingen kan niet alleen voor een kostenbesparing, maar ook voor een meer duurzame aanpak en een duurzaam bedrijfsimago zorgen. 

Verhuisplannen vergen bijzondere aandacht. Die kunnen heel ingrijpend zijn voor de werknemers. Naast een nieuwe locatie en werkruimte, zullen ze ook hun verplaatsingsgedrag drastisch moeten aanpassen. Dat veranderingsmoment biedt kansen om een aantal oude gewoonten in vraag te stellen en te zoeken naar positieve verandering.

Van snelle doorlichting tot intensieve begeleiding

Plannen om de mobiliteit binnen uw bedrijf aan te pakken? Of is er een specifiek probleem? Elk project begint met een grondige analyse. Aan de hand van een persoonlijk gesprek, een plaatsbezoek en concrete bedrijfsgegevens, gaan we op zoek naar de oplossingen die binnen uw bedrijf de meeste effectieve zijn. Daarbij houden we rekening met de bedrijfscultuur, de wensen van de werkgever en de specifieke noden van de werknemers. We werken een aanpak op maat uit: van een doorlichting die u een idee geeft van de stand van zaken tot een intensieve begeleiding, de begeleiding van uw mobiliteitsverantwoordelijke of de opvolging van het vergunningentraject bij uw bouwplannen.  

Meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op, of neem deel aan een van onze workshops. We geven regelmatig opleidingen op maat of workshops over diverse thema’s. We bekijken graag hoe we een programma op uw maat kunnen uitwerken.
 
 
 
 
 
 
 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.