Het vakblad voor mobiliteitsprofessionals 'Verkeersspecialist' besteedt in zijn juli-nummer uitgebreid aandacht aan mobiliteits-management bij evenementen. Naast een interview met Scelta Mobility en de Lokale Politiezone Rupel over de mobiliteitsmaatregelen voor Tomorrowland, formuleerde Scelta Mobility in de rubriek 'Vraag van de maand' een antwoord op de vraag wanneer er voor evenementen en attracties een mobiliteitsplan nodig is. Hieronder vindt u een korte samenvatting van dit antwoord.

De beslissing om een mobiliteitsplan op te stellen mag niet enkel gebaseerd zijn op het aantal bezoekers, ook de verwachte impact op het vervoersnetwerk en de karakteristieken van het doelpubliek moeten in acht genomen worden. Voor een evenement of een attractie in de stad dat vooral buurtbewoners aantrekt die gebruik kunnen maken van een dicht wegennetwerk, goede fietsvoorzieningen en openbaar vervoer, zal een beperkt aantal mobiliteitsmaatregelen volstaan. Een evenement of een attractie met een specifiek doelpubliek op een minder goed ontsloten locatie, zal een volledig ander (en uitgebreider) maatregelenpakket nodig hebben.


De (lokale) overheid kan een belangrijke rol spelen in de mobiliteitsaanpak voor evenementen of attracties. Ten eerste kunnen zij beslissen wanneer een mobiliteitstoets of -plan noodzakelijk is om een vergunning te bekomen. Verder zijn zij cruciaal in het bewaken van de continuïteit in de mobiliteitsaanpak. Steeds weerkerende maatregelen werpen immers sneller vruchten af. Bovendien kan de overheid het opstellen en/of uitwerken van het mobiliteitsplan faciliteren door bijvoorbeeld gratis fietsenstallingen ter beschikking te stellen of verantwoordelijken wegwijs te maken in de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement.

Een mobiliteitsplan is niet klaar wanneer het op papier staat. Het plan moet uitgevoerd worden en de maatregelen moeten opgevolgd en bijgestuurd worden. Dit is ook het moment om gegevens te verzamelen voor de evaluatie.

Het volledige artikel kunt u lezen in de "Verkeersspecialist" nr 208, juli 2014.

Benieuwd naar de aanpak van Scelta Mobility? Lees het op onze website of contacteer ons voor meer informatie.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.