Eind september sloten we het festivalseizoen af met TomorrowWorld 2014 in Chattahoochee Hills in de buurt van Atlanta. Scelta Mobility zorgde ook voor de tweede editie van dit festival voor het mobiliteitsplan. Het werd meteen ons derde project in de USA.

Een mobiliteitsplan maken voor een festival in de Verenigde Staten verschilt weinig van een mobiliteitsplan maken voor een Belgisch festival. De basisprincipes zijn immers dezelfde. De uitvoering daarentegen is wel verschillend. Er moet immers rekening gehouden worden met lokale reglementering en gewoontes. We werkten voor onze Amerikaanse opdrachtgevers als onafhankelijke experts samen met diverse partijen: de festivalorganisator, lokale overheden, politie en tientallen andere medewerkers. We exporteerden onze kennis over en ervaring met mobiliteit bij grote evenementen en trachten onze visie en aanpak zo goed mogelijk af te stemmen op de Amerikaanse context. De lokale medewerkers vulden die aan met hun terreinkennis en hun lokale netwerk, kennis van de lokale regelgeving enz. Onze ervaring, onze expertise en respect voor de lokale gewoonten en gebruiken zorgden ervoor dat we ook in het buitenland een mobiliteitsoplossing op maat kunnen aanbieden.

Maar mobiliteitsplannen maken voor buitenlandse festivals is geen eenrichtingsverkeer. Uit de contacten met lokale professionals steken we zelf ook veel op. De confrontatie met een andere manier van werken, andere gewoonten, een andere visie is verrijkend en inspireert ons voor onze andere projecten. We bouwen ons netwerk verder uit, ook in het buitenland. Scelta Mobility blijft op die manier de referentie als het gaat om evenementenmobiliteit. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.