Leesduur: 4 minuten

08 februari 2018

De gemeente Oostkamp actualiseert haar mobiliteitsplan. Voor het thema duurzaamheid en leefbaarheid krijgt de gemeente ondersteuning van Scelta Mobility. De rode draad in het proces is een participatietraject met de inwoners van Oostkamp. We willen de burgers laten meedenken en hun kennis en ervaring inzetten om concrete doelen te bereiken.

Sfeerbeeld Participatie Inwoners Oostkamp - Scelta MobilityPost-Its Participatie Inwoners Oostkamp - Scelta Mobility

Hoe bereik je een zo groot mogelijk publiek?

Als het over participatie gaat, valt men vaak terug op de traditionele aanpak via het organiseren van inspraakmomenten. Hiervoor worden de inwoners via allerlei kanalen (zoals website, gemeenteblad, …) uitgenodigd om op een bepaald moment tijdens een vergadering hun mening te geven. Het gevaar bestaat echter dat je zo enkel de meest gemotiveerde en geëngageerde burgers bereikt.

Maar de uitdaging is om verder te gaan dan “the usual suspects”. Daarom heeft Scelta Mobility ervoor gekozen om, naast de klassieke inspraakmomenten ook zelf naar de burgers toe te gaan tijdens een “ronde van Oostkamp”. Hierbij hebben we in samenspraak met de gemeente en de inwoners een aantal cruciale locaties uitgekozen waar we halt houden passanten aan het woord laten. Het gaat om scholen, het station, bedrijven, de wekelijkse markt, een belangrijke bushalte…

De georganiseerde inspraakmomenten, die op vooraf afgesproken momenten tijdens het traject plaatsvinden noemen we de horizontale participatiemomenten in het proces. Daarnaast willen we tijdens elke fase van het project ook bereikbaar zijn voor de inwoners van Oostkamp. Gedurende de volledige duur van het project kunnen inwoners ook via mail hun ideëen en bezorgdheden kenbaar maken. Zo ontstaat er een permanente inspraakmogelijkheid of verticale participatie doorheen het hele traject.

Schema Participatietraject Inwoners Oostkamp - Scelta Mobility

Op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het project en krijgen we tegelijk een goede kijk op de reële situatie. We bezoeken de locaties immers op momenten dat er zich “problematische” situaties voordoen (bvb. op het moment dat ouders de kinderen afhalen aan de school).

Een mobiliteitsplan: een gedeelde verantwoordelijkheid!

Om de doelstellingen van een mobiliteitsplan te realiseren moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Het bestuur moet de nodige middelen voorzien om bepaalde ingrepen mogelijk te maken. Maar ook de inwoners kunnen hun duit in het zakje doen om tot de gewenste resultaten te komen. Zo is het niet voldoende dat de gemeente investeert in kwaliteitsvolle fietspaden maar moeten de burgers ook bereid zijn om vaker de fiets te gebruiken.

Participatie is een manier om tot die gedeelde verantwoordelijkheid te komen. Door inwoners van bij het begin bij het project te betrekken, wordt betrokkenheid gecreëerd. En betrokken inwoners zijn gemotiveerde inwoners!

Opmerkingen Participatie Inwoners Oostkamp - Scelta MobilityWerkwijze Participatie Inwoners Oostkamp - Scelta Mobility

Waarom koos Oostkamp voor Scelta Mobility?

Een actualisatie van een mobiliteitsplan is meer dan een theoretische en technische uitwerking van een aantal onderdelen. Scelta Mobility legt in al haar projecten sterk de nadruk op praktijkgerichte aanpak en concrete resultaten. En die aanpak en focus is net wat Oostkamp wil.

De gemeente Oostkamp wil samen met alle betrokkenen komen tot concreet uitgewerkte actiefiches waarmee zowel gemeente als inwoners aan de slag kunnen. Hiertoe geeft ze de inwoners van Oostkamp uitgebreid de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Vanuit haar expertise en ervaring regisseert Scelta Mobility dit proces om zo tot concrete actiefiches te komen die klaar zijn voor implementatie. Scelta Mobility wil hier als ondersteunende partner haar rol spelen: burgers aan het woord laten, hen laten meedenken om tot constructieve oplossingen te komen die gedragen worden door de inwoners.

Wenst u meer informatie over onze mobiliteitsplannen voor gemeenten en hoe we door middel van participatie de inwoners hierin betrekken? Aarzel dan niet om Scelta Mobility vrijblijvend te contacteren via bart@sceltamobility.be. We lichten graag onze mobiliteitsaanpak toe en staan klaar met begeleiding en advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.